GAME PC

[PC] Randall [Đi cảnh | 2017]

Trong một thế giới dystopian, nơi không có vẻ như là một sự ra đi từ tương lai của chúng ta. Mọi người đang phải sống dưới sự giám sát liên tục và kiểm soát tuyệt đối. Người chơi tham gia vào Randall, một telepath mạnh mẽ với một liên lạc của tâm thần phân liệt.

DOWNLOAD

https://www.fshare.vn/folder/ZXF2OXG4X4FJ

http://4share.vn/d/390c0c0f0c090b00

SCREENSHOT

CẤU HÌNH TỐI THIỂU

OS: Windows 7
Processor: Intel I3 4th Generation
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Intel HD Graphics 4000 Series
DirectX: Version 11
Storage: 2 GB available space

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share This