Như TECHRUM đã giới thiệu từ trước thì phiên bản mới nhất của series Age of Empires là Definitive Edition đã được ra mắt một khoảng thời gian trên hệ điều hành Windows với mức phí vào khoảng 115,000…