Đến với game, bạn sẽ được trở về thời kì Batman mới bắt đầu trên con đường diệt gian trừ bạo. Với phiên bản này, Batman Arkham Origins hứa hẹn sẽ đem…