Nhắc đến Mavel chắc không không biết đến những bộ phim khoa học viễn tưởng được đầu tư 1 kinh phí khổng lồ vì vậy hôm nay mình share cho…

Sau những sự kiện xảy ra trong RE4. Tổ chức điều tra và phòng chống khủng bố vũ khí sinh học (BSAA) được thành lập bởi Chris Redfield và Jill…