Inner Voices là trò chơi phiêu lưu với các yếu tố kinh dị , đặt trong một lĩnh vực lấy cảm hứng từ Cthulhu Mythos HPLovecraft và các tác phẩm…