Tag Archive

Tag Archives for " offline "

[PC] Outlast 2 [Adventure | Horror | Action] 2017

Bạn Sẽ Đóng vai Blake Largermann, một cameraman, cùng vợ của mình (Lyn). Cả 2 người là phóng viên hiện trường , thích hạo hiểm và không ngại rủi ro, để tìm những câu chuyện mà không ai dám dụng tới. Thời gian trong game là khi bạn đang theo dấu 1 vụ án giết […]

XEM LUÔN