Tag Archive

Tag Archives for " randall "

[PC] Randall [Đi cảnh | 2017]

Trong một thế giới dystopian, nơi không có vẻ như là một sự ra đi từ tương lai của chúng ta. Mọi người đang phải sống dưới sự giám sát liên tục và kiểm soát tuyệt đối. Người chơi tham gia vào Randall, một telepath mạnh mẽ với một liên lạc của tâm thần phân […]

XEM LUÔN