Trong một thế giới dystopian, nơi không có vẻ như là một sự ra đi từ tương lai của chúng ta. Mọi người đang phải sống dưới sự giám sát…